Home Menu

JOGA LIFE

blog o jogińskim stylu życia by Kasia

JOGA

Początki jogi są ściśle powiązane z cywilizacją Indusu-Saraswati oraz archeologicznymi wykopaliskami, które przedstawiają postacie w różnych asanach. Początków ideologii jogi upatrujemy jednak w kulturze indyjskiej – w tzw. Wedach (teksty objawione dla Hindusów).

Słowo joga (yoga) traktowane jest wówczas przez Hindusów jako dyscyplina. W Wedach pojawia się też jedna z ważniejszych zasad jogicznych – tapas. Termin wyraża dosłownie gorąco, zapał, a rozumiany jest jako wysiłek ascetyczny.

Współcześnie słowo joga oznacza także łączenie się albo związek. Przez setki lat w Indiach tylko grupy osób wybranych, takich jak filozofowie oraz ich uczniowie, kroczyli ścieżką wytyczoną przez jogę. Przywódcy takich grup byli nazywani joginami i to oni swoim naśladowcom przekazywali gromadzoną z upływem czasu wiedzę.

W dzisiejszych czasach joga nie ogranicza się tylko do jednego terytorium, praktykują ją ludzie na całym świecie.

Joga postuluje, że energia życia zawarta jest w oddechu. Mówi się, że nawet przez zmianę stylu oddychania można zyskać wymierne korzyści dla zdrowia. Jeżeli ktoś jest nadpobudliwy, to oddycha szybciej, niepełniej, niedokładniej. I dlatego, jeżeli oddychamy w sposób jaki prezentuje joga, pomaga to nam w zachowaniu harmonii i spokoju psycho-fizycznego.